Lyyra-palvelu on sulkeutunut!

Lyyra-palvelu on sulkeutunut. Opiskelijakorttien tilaus löytyy nykyään Elisan tilausjärjestelmästä ja opiskelijan edut Frank-palvelusta.

Lyyra-tilillä olleiden rahojen palautusta voi pyytää tällä lomakkeella.

Kiitos kuluneista vuosista!


Oy Suomen Lyyra Ab:n sulautumissuunnitelma on rekisteröity 9.6.2014.

Sulautuvan yhteisön velkojan, jonka saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröintiä ja joka haluaa vastustaa sulautumista, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) viimeistään alla mainittuna määräpäivänä. Sama oikeus vastustaa sulautumista on myös velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään, ja jonka saatava on syntynyt viimeistään alla mainittuna määräpäivänä. Ilmoitus voidaan toimittaa joko postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, PL 1150, 00101 Helsinki, telefaksilla numeroon (09) 6939 5602 tai lähetin välityksellä PRH:n asiakaspalveluun osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, Helsinki. Mikäli velkoja ei menettele näin, katsotaan hänen suostuneen sulautumisen täytäntöönpanoon. Sulautumista vastustaneella velkojalla on oikeus saada täysi maksu tai vakuus saatavastaan ennen kuin sulautuminen voidaan panna täytäntöön.

Kuulutuslaji: Sulautuminen

Sulautuva yhteisö: Toiminimi: Oy Suomen Lyyra Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2045353-3 Kotipaikka: Helsinki

Vastaanottava yhteisö: Toiminimi: Oy HYY-Yhtiöt Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 0535669-8 Kotipaikka: Helsinki

Muut tiedot Määräpäivä: 23.9.2014


Lyyra has been closed!

The Lyyra web service has been closed. Student cards can be ordered at Elisa's service, while your student discounts can be found at Frank.

Money on Lyyra accounts can be requested to be returned with this form.

Thank you for these years!