Tutkijoiden asunnot

Kansainvälisten tutkijoiden koti

Lyyra tarjoaa eri puolilta maailmaa tuleville tutkijavieraille asuntoja, jotka sijaitsevat lähellä yliopistoa, keskustaa ja Lyyran tarjoamia palveluja. Lyyrassa asuvista tai siellä työskentelevistä tutkijoista tulee hetkessä helsinkiläisiä, kun he pääsevät osaksi Hakaniemen ja Kallion keskellä kehittyvää avointa ja kansainvälistä työ- ja lähiyhteisöä.

Hetkessä helsinkiläisiksi

Helsingin yliopisto tukee Lyyra-hanketta, jonka ajatuksena on yhdistää tiede, tutkimus ja yritykset ja saada ideat ja ihmiset kohtaamaan. Lyyra puolestaan palvelee yliopistoa tarjoamalla sen eri puolilta maailmaa tuleville tutkijavieraille asuntoja. Lyyrassa toimiva kansainvälinen päiväkoti HEI School varmistaa, että myös perheellisten on helppo asettua alueelle.

Helsinki International Schools

Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä 2015 perustettu Helsinki International Schools (HEI Schools) on ensim-mäinen kokonaisvaltainen konsepti suomalaisen päivä-kotikokemuksen tarjoamiseksi kansainvälisille markkinoille. Matkan varrella on kuitenkin käynyt selväksi, että tarvetta korkealaatuisille varhaiskasvatuksen sisällöille, hyvin valituille oppimateriaaleille, pedagogiselle täydennys-koulutukselle ja innovatiiviselle tilasuunnittelulle on myös kotimaassa – etenkin englannin kielellä.

HEI Schools on myös eri puolilla maailmaa toimivien päiväkotien yhteisö. Kasvava verkosto, jossa lapset, henkilöstö ja perheet voivat jakaa kokemuksiaan arjesta, elämästä ja oppimisesta kansainvälisessä päiväkodissa. Ensimmäinen HEI Schools avattiin Kiinan Baotouhun syyskuussa 2017 ja seuraavat Melbourneen ja Guangzhou:hun syyskuussa 2018.

Englanninkielisyys avaa monelle muualta tulleelle perheelle oven suomalaiseen päiväkotiin ja toisaalta moni suomalainen perhe hakee lapselleen toisen kielen tarjoavaa varhais-kasvatusympäristöä. Kansainvälisyys on kuitenkin paljon muutakin kuin kieli. Kieli on meille vuorovaikutuksen väline, työkalu, jolla kansainvälisyys – toisten kulttuurien ja tapojen tuntemus ja tuttuus aukeaa. HEI Schools on kansainvälinen päiväkoti, jossa kaikkien aikuisten ja lasten yhteisenä kommunikointikielenä on englanti.