11/3/2022 4:43 PM

Työmaan tiedote, maaliskuu 2022

Tässä tiedotteessa kerromme työmaan tapahtumista ja rakennusvaiheista maaliskuussa 2022.

Kuva: Superdoob

Lyyran runko nousee vauhdilla

Kaupunkikuva muuttuu Lyyran tontilla kuluvan kevään aikana merkittävästi. Toimistorakennuksen runkotyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja harjakorkeus saavutetaan keväällä 2022. Myös Porthaninkadun puoleisen rakennuksen rungon pystytys käynnistyy ennen kesää.

Helmikuussa Lyyran toimistorakennuksen runkotyöt etenevät maanpäällisiin kerroksiin 2-4. Näissä kerroksissa tehdään muun muassa kuilujen paikallavalutyöitä, teräspilareiden ja -palkkien sekä betonielementtien asennuksia. Teräs- ja betonielementtitoimituksia sekä betoniautoja tulee saapumaan säännöllisesti työmaalle. Työmaaliikenne toteutetaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja tarvittaessa liikenteenohjauksen varmistamana.

Toisen linjan puoleinen rakennus valmistuu alkuvuodesta 2023. Kokonaisuudessaan Lyyra-kortteli valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.

Lyyra on rakennusalan keskiarvoa parempi työpaikka

Ihmisten turvallisuus ja terveys tulevat Ylvan työmailla aina ensin. Lyyran rakennustyömaalla on käynnissä Inklusiivinen työmaa -hanke, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja työmailla mahdollisesti tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten kitkemiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Syksyllä 2021 toteutimme haastattelututkimuksen, jossa selvitimme, millaisia kokemuksia rakennusurakoidemme työntekijöillä ja rakennusalan erisidosryhmillä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työmaillamme.

Vastaajien mukaan perusoikeudet toteutuivat Ylvan työmailla merkittävästi paremmin kuin työmailla yleensä. Vastaajat antoivat Ylvan työmaille alan normaalia paremmat arvosanat myös työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja työn arvostuksesta.

Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.