Ylvan kansainvälinen yhteistyö inklusiivisuuden eteen jatkuu

Ylva valittiin elokuussa osaksi OECD:n tukemaa kestävän kasvun Business 4 Inclusive Growth (B4IG) -yritysverkostoa. Aloite tuo yhteen 40 yritystä eri puolilta maailmaa luoden uniikin globaalin koalition. Ylva on ainoa mukana oleva suomalainen yritys. Yritysten toimitusjohtajat kokoontuivat Pariisissa 11.-12.11., kun verkoston hallitustyöskentely käynnistyi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi B4IG-koalition tiistaina 12.11. Pariisin rauhanfoorumissa.

OECD:n tukema B4IG tuo yhteen yrityksiä sekä kumppaneita kehittämään kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa talousjärjestelmää. Marraskuun tapaaminen on ensimmäinen toimitusjohtajista koostuvan hallituksen kokous. Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola on yksi yritysverkoston hallituksen jäsenistä, hallituksen kausi on 2020-22.

”On entistäkin selvempää, että tulevaisuudessa ainoa tapa luoda kestävää kasvua on ympäristönäkökulmien lisäksi panostaa aiempaa vahvemmin yhdenvertaisuuteen ja osallistaviin toimintamalleihin. Globaalien haasteiden ratkominen edellyttää yhteistyötä, jossa ketään ei suljeta ulkopuolelle”, toteaa Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola.

Jokainen yritys on saanut esittää projekteja kumppanuuksin kasvatettavaksi tai esimerkeiksi muille. Marraskuun kokouksessa verkoston hallitus hyväksyi työsuunnitelman sekä hallinnoinnin periaatteet. Työskentely kansainvälisten kumppanien kanssa luo Ylvalle uudenlaisia tilaisuuksia oppia ja laajentaa omaa arvopohjaista työtään.

Konkreettisia ratkaisuja inklusiivisuuden eteen

Ranskan presidentti Macron tapasi yritysverkoston Pariisin rauhanfoorumissa. Macron totesi B4IG:n olevan eräs konkreettisimmista ratkaisuista yritysten ja valtion välisessä yhteistyössä.

Ylva on esittänyt mukaan kahta projektiaan: Lyyraa, jonka painopiste kestävän rakentamisen lisäksi on inklusiivisemmassa rakennustyömaassa, jossa lukuisat eri kulttuurit huomioidaan ja tilaajana Ylva ottaa vastuuta koko alihankintaverkostosta – sekä UniCafeta, joka on erinomainen esimerkki siitä, miten kestävät valinnat voidaan tehdä mahdollisimman helpoiksi kaikille. Kumpaakin Ylvan hanketta kuvaa laaja yhteistyö eri toimijoiden, kuten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja valtion edustajien kanssa.

”Konkreettisia toimia tarvitaan kaikilta nopealla tahdilla. Ylvan viimeaikaiset vastuullisuusavaukset ovat loistava esimerkki siitä, miten yritykset voivat toimia kokoaan suurempina muutoksen katalyytteina”, Kerppola jatkaa.

Lisätietoja:

Antti Kerppola, toimitusjohtaja,

p. +358 45 353 2187, antti.kerppola@ylva.fi

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta