Ylvan kiinteistöt laajenevat Kallioon

Ylva käynnistää Lyyran, tieteen ja talouden korttelin, rakentamisen Kalliossa. Rakentamista lähdetään toteuttamaan ympäristötehokkaasti, parasta energialuokkaa tavoitellen. Päämääränä on pienin mahdollinen hiilijalanjälki ja suurin mahdollinen positiivinen vaikutus ympäröivään maailmaan. Nykyisen rakennuksen purkamisesta lähtien vastuullisuutta edistetään hankkeessa konkreettisin toimin, esimerkiksi purkumateriaalien kierrätysastetavoite on 95 %.

Ilmaston lisäksi Lyyra-hankkeessa on erityisen tärkeää niiden ihmisten hyvinvointi, jotka ovat rakentamassa tätä uutta ylihuomisen Helsingin porttia. Ylva kuuluu ainoana Suomessa OECD:n valitsemaan B4IG (Business 4 Inclusive Growth) –yritysryhmään. Ylvan rakennustoimintaan kuuluu oleellisena osana työntekijöiden hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja osallisuudesta huolehtiminen. Jokainen hankkeeseen osallistuva tulevaisuuden rakentaja on yhtä arvokas, ja tämän merkityksellisyyden ja arvokkuuden tunteen päivittäisestä välittymisestä halutaan huolehtia turvallisessa ja osallistavassa ilmapiirissä. Hyvien työolojen ja -ehtojen toteutuminen myös yhteistyökumppaneiden yrityksissä tullaan varmistamaan. Koko ketjun on toimittava yhdessä, samoilla pelisäännöillä.

”Meille on olennaista, että tulevaisuuden Helsinkiä rakennettaessa kohteidemme tekijät saavat ansaitsemansa arvostuksen. Haluamme nostaa tekijät esiin ja pyrimme saamaan koko työmaan henkilöstön työskentelemään yhteisen tavoitteemme eteen. On tärkeää, että esimerkiksi sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta jokaisella tekijällä on hyvät ja turvalliset työolot ja jokainen kokee olevansa yksittäisen urakan tai tehtävän sijaan osa isompaa kokonaisuutta – meidän kaikkien yhteistä kokonaisuutta, meidän Lyyraa”, kommentoi Ylvan toimitusjohtaja Antti Kerppola.

Lyyra-hankkeen päätoteuttajana toimii Haahtela Rakennuttaminen Oy. Tavoitteena on saada kaikki rakennukset valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Työmaan valmistelut käynnistyvät joulukuussa, kun Toinen linja 7 -osoitteessa oleva bussipysäkki siirretään kadulla ylöspäin. Olemassa olevien rakennusten purkutyöt tehdään vaiheittain. Purkutyöt alkavat osoitteesta Toinen linja 7 ja ovat kokonaisuudessaan valmiit molempien rakennusten osalta arviolta kesällä 2020. Maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistyvät kevään aikana purkutöiden edettyä riittävän pitkälle.

Lisätietoja:

Antti Kerppola, toimitusjohtaja, +358 45 353 2187

Olli Olkkonen, rakennuttajapäällikkö, +358 40 085 3300

Taustat

Lyyra sijoittuu Porthaninkadun, Siltasaarenkadun ja Kolmannen linjan kulmaan, osoitteisiin Siltasaarenkatu 13 ja Toinen linja 7.

Ylvan Lyyra-hanke voitti Helsingin kaupungin järjestämän tonttikilpailun Kallion virastotalojen kohtalosta kesäkuussa 2018. Hanke sai lopullisen hyväksynnän kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2019 ja hankkeen asemakaava vahvistettiin lokakuussa 2019.

Tontille rakennetaan nykyisten virastotalojen tilalle kolme uutta rakennusta: hotelli, toimistotiloja sekä kansainvälisille tutkijoille suunnattu asuintalo. Lyyran kokonaislaajuus on 20 800 kerrosneliömetriä, joka koostuu rakennusten lisäksi maanalaisista tiloista.

Lisää aiheesta