29/7/2022 12:20 PM

Kuukausitiedote, huhtikuu 2021

Huhtikuun ajankohtaiset tiedotteet Lyyran työmaalta.

Ajankohtaista huhtikuussa

Liikennejärjestelyt


Työmaan liikennejärjestelyihin tulee väliaikainen muutos kuun vaihteessa. Kolmannella linjalla (välillä Porthankatu ja Siltasaarenkatu) tulee olemaan aikavälillä 22.3-9.4.2021 läpiajokielto arkisin klo 06:30-18:30. Jalankulkuliikenteeseen järjestelyt eivät vaikuta.

Tämä tilapäinen liikennejärjestely johtuu siitä, että katualuetta tarvitaan työkoneiden työalueeksi loppulouheen poistamisessa työmaalta. Liikenteenohjaajamme ohjaavat ja opastavat ajoneuvoliikennettä läpiajokiellon voimassaoloaikana. Pahoittelemme liikennejärjestelystä aiheutuvaa haittaa.

Käynnissä olevat työvaiheet

Huhtikuussa työmaalla tehdään Lyyran perustusten betonitöitä. Työvaiheita joita on käynnissä ovat mm. muottityötä, raudoitustyötä ja betonointia. Näiden työvaiheiden äänihaitat ovat oleellisesti pienemmät kuin louhintatyöstä aiheutuneet äänihaitat. Suurimmat äänihaitat joita työmaasta tulee aiheutumaan lähiaikoina johtuu louheen käsittelystä ja kuormaamisesta sekä kallion rusnauksesta, eli löyhästi kiinni olevan kiviaineksen poistamisesta kalliopinnoista.

Loimme uudenlaisen tavan lisätä inklusiivisuutta rakennustyömailla

Ylvan vision mukaista kestävää ja inklusiivista ylihuomisen Helsinkiä rakennetaan kaikkien mukaan ottamisen, työstä koetun jaetun ylpeyden ja aktiivisen ongelmakohtiin puuttumisen kautta. Ihmisten turvallisuus ja terveys tulee Ylvan työmailla aina ensin. Ylva julkaisi uuden alihankintasopimuksiin liitettävän ohjeen, johon sitoutumista edellytetään kaikilta hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä.

Uudenlainen tapa sitouttaa ja vaatia yhdenvertaisuustekoja yhteistyökumppaneilta vähentää harmaata taloutta rakennusalalla.

Lue koko uutinen täällä.

Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.