15/6/2021 5:06 PM

Kuukausitiedote, kesäkuu 2021

Kesäkuun ajankohtaiset tiedotteet Lyyran työmaalta.

Kuvat: Johannes Wesslin

Ajankohtaista kesäkuussa

Perustustyöt valmistuvat pääosin kesäkuussa


Lyyran perustustyöt valmistuvat pääosin kesäkuussa ja kesän ajaksi työmaan montuissa tehtävät työt vähenee. Kesällä keskitytään sen sijaan Siltasaarenkadun katukannen alapuolella tehtäviin uusien rakennusten edellyttäviin perustus- ja vahvistustöihin. Tämän myötä työmaan montussa työskentelystä johtuvat aiheutuvat äänihaitat tulevat vähenemään kesällä. Kesäkuussa ei myöskään ole tulossa työmaan liikennejärjestelyihin muutoksia.

Pahoittelemme kuitenkin työmaan aiheuttamia häiriöitä, ja pyrimme pitämään lähiympäristön haitat mahdollisimman pieninä.


Uutiskirje

Olemme muuttaneet uutiskirjeen jakelutiheyttä. Jatkossa löydät nämä lähialueen asukkaille jaetut työmaatiedotteet Lyyran kotisivuilta kuukausittaisen sähköpostin sijaan. Uutiskirjeen jakelu jatkuu hieman aiempaa väljemmällä aikataululla.

Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.
Tilaa
ihan
kaikelle.