Kuukausitiedote, 10/2020

Ajankohtaista lokakuussa

Työmaalla purku- ja louhintatyöt jatkuvat normaalisti ja aikataulun mukaisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Löydät nyt Lyyran työmaan toimintaan liittyvät usein kysytyt kysymykset työmaa-sivulta! Listasimme myös lokakuun kootut kysymykset tähän.

Miksi louhintaa tehdään?

- Lyyran rakentaminen edellyttää mittavia louhintoja, sillä Lyyrassa on enemmän maanalaisia kellarikerroksia kuin tonteilla aiemmin sijainneilla rakennuksilla.

Mitkä ovat melua aiheuttavan työn kellonajat ja muut meluavan työn rajoitteet?

- Melua aiheuttavia työvaiheita suoritetaan hankkeen maanrakennusurakoitsijan (SRV Infra Oy) tekemään meluilmoitukseen saadun päätöksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 7–18 ja louhintaräjäytykset pyritään tekemään tasatunnein. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä työmaan välittömään läheisyyteen. Tarvittaessa liikenne pysäytetään työmaan läheisyydessä räjäytyksen ajaksi.
- Louhintatyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka ja jossain määrin meluhaitta vähenee mitä syvemmälle louhinta etenee. Louhintojen jälkeen meluhaitat vähenevät oleellisesti.


Miten työmaa ehkäisee pölyn kulkeutumista ympäristöön?

- Pölyä kerätään maanrakennusvaiheessa poravaunuissa oleviin pölypusseihin ja pölyäviä alueita kastellaan paloletkulla. Pölypussit kerätään erikseen lavalle, jossa ne kuljetetaan suojattuna pois.
- Työmaalla on jatkuvasti käytössä harjakone, jolla työmaata ympäröivät katualueet pidetään puhtaana.


Miten louhintatärinää seurataan ja hallitaan työmaalla?

- Louhittava kallio pääosin irtiporataan jäävästä kalliosta. Irtiporaus tarkoittaa sitä, että kallioon porataan railo louhintatärinöiden haitallisen siirtymisen estämiseksi.
- Lisäksi louhintatärinöitä seurataan jatkuvasti yhteistyössä Suomen Louhintakonsultit Oy:n kanssa. Louhintatöiden vaikutuksia ja tärinän johtumista ympäristöön seurataan lukuisilla lähialueelle sijoitetuilla tärinämittareilla.


Onko liikennejärjestelyihin tulossa vielä suuria muutoksia?

- Ei ole. Toinen metron sisäänkäynneistä on koko ajan käytettävissä.


Mitä reittejä työmaan ajoneuvot pääosin kulkevat työmaalle ja työmaalta pois?

- Louheenajo ja muu työmaaliikenne tapahtuu pääosin Toista linjaa ja Kolmatta linjaa pitkin.
- Työmaaliikenteessä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja tarvittaessa liikenteenohjaajat varmistavat liikenteen sujumisen.

Keneen voin olla yhteydessä, jos haluan tietää louhinnasta lisää?

- Työmaatoteutukseen liittyvät kysymykset voi osoittaa osoitteeseen lyyra@haahtela.fi. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyden työmaan päivystyspuhelimeen 044 733 3417.

Kuvat: Johannes Wesslin / Superdoob

Lisää aiheesta