Kuukausitiedote, toukokuu 2021

Ajankohtaista toukokuussa

Louhinta on päättynyt

Suureksi iloksemme voimme ilmoittaa, että louhinta työmaalla on päättynyt. Seuraavien työvaiheiden äänihaitat ovat huomattavasti pienemmät kuin louhinnan, ja suurimman äänihaitan lähiaikoina aiheuttaa kallion rusnaus eli löyhästi kiinni olevan kiviaineksen poistaminen kalliopinnoista.


Liikennejärjestelyt

Kolmannen linjan (välillä Porthankatu ja Siltasaarenkatu) ajoittainen läpiajokielto jatkuu 14.5.2021 saakka. Jalankulkuliikenteeseen järjestelyt eivät vaikuta ja tontille ajo on sallittua. Tilapäinen liikennejärjestely johtuu siitä, että katualuetta tarvitaan mm. betonin pumppaukseen ja työalueeksi nostoihin. Näiden töiden ajaksi on kadulla läpiajo kielletty. Liikenteenohjaajamme ohjaavat ja opastavat ajoneuvoliikennettä läpiajokiellon voimassaoloaikana. Pahoittelemme liikennejärjestelystä aiheutuvaa haittaa.

Käynnissä olevat työvaiheet

Toukukuussa Lyyran perustusten betonityöt jatkuvat. Työvaiheita joita on käynnissä ovat mm. muottityötä, raudoitustyötä ja betonointia.

Lyyran purkujätteestä hyödynnettiin yli 97 prosenttia


Ylvan mielestä kiertotalous on huomioitava rakennushankkeissa merkittävästi aiempaa paremmin, ja jokainen rakentamisen vaihe tulee suunnitella kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Jotta voisimme parantaa hiilikädenjälkeämme, on myös rakennusten purkamisen lähtökohdaksi otettava materiaalien korkea hyödyntämisaste.

Suomen kestävimmäksi rakennukseksi tähtäävä Lyyra päätti ottaa haasteen vastaan. Lyyran työmaalla sijainneet virastotalot purettiin keväällä 2020, ja tavoitteenamme oli, että purettavasta materiaalista 95 prosenttia otettaisiin hyötykäyttöön. Lopullinen lukema oli yli 97 prosenttia. Jätteestä saatiin arvokasta materiaalia muille rakennustyömaille: suurin osa siitä hyödynnetään maarakentamisessa Hyvinkään ampumaradalla. Jätteestä syntyi yhteensä 11 000 kuutiota luonnonkiveä korvaavaa kiviainesta, joka riittäisi noin neljä kilometriä pitkän tien pohjarakenteisiin. Tämän lisäksi kaikki Lyyran louhe hyödynnettiin maanrakennuskäytössä Kalasatamassa ja Keilaniemessä.

”Purkujätteen kierrätys oli lopulta yllättävän vaivaton ponnistus, eikä se tuonut meille urakkaan lisäkuluja”, toteaa Ylvan Chief Sustainability Officer Antti Ruuska. ”Halusimme näyttää esimerkillämme, että kestävyystavoitteita ja uusia prosesseja voidaan ottaa käyttöön uusiksi toimintatavoiksi jopa varsin helposti. Niin ostajat kuin myyjätkin tarvitsevat inspiraatiota ja esikuvia.”

Tutustu Ylvan vastuullisuusraporttiin ja lue lisää tavoitteistamme ja kiinteistöistämme täällä.


Uutiskirje

Olemme muuttaneet uutiskirjeen jakelutiheyttä. Jatkossa löydät nämä lähialueen asukkaille jaetut työmaatiedotteet Lyyran kotisivuilta kuukausittaisen sähköpostin sijaan. Uutiskirjeen jakelu jatkuu hieman aiempaa väljemmällä aikataululla.

Lisää aiheesta